"IMPEXRUR" Spółka Akcyjna
IMPEXRUR S.A.
·27 lat doświadczenia w zakresie dostaw OCTG
Dostarczamy innowacyjne, sprawdzone i certyfikowane rozwiązania techniczne oraz materiały dla przemysłu naftowo-gazowego w Polsce i za granicą.
W ciągu kilkunastu lat uzyskaliśmy status rzetelnego dostawcy, co potwierdzają referencje otrzymane od naszych stałych Klientów.
Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością
·07.10.2007
IMPEXRUR S.A. dokłada wszelkich starań by świadczone przez Spółkę usługi były na możliwie najwyższym poziomie. Wyrazem dążenia do podnoszenia jakości oferowanych usług była decyzja Zarządu Spółki o wdrożeniu i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015-10. W dniu 22.05.2020 roku Spółka przeszła pomyślnie audyt recertyfikujący System Zarządzania Jakością. Audyt został przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

W wyniku audytu - Spółce przyznany został Certyfikat PCBC oraz IQNet w następujących obszarach: "dystrybucja rur wiertniczych, przewodów wiertniczych, rur do przesyłu ropy i gazu oraz pozostałych wyrobów hutniczych" (numer certyfikatu: J-1522/8/2020).

    

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji jest członkiem Międzynarodowej Organizacji IQNet. Członkostwo to oznacza, że na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej, certyfikaty wydane przez PCBC S.A uzyskują globalną akceptację i promocję partnerskich jednostek certyfikujących.

Audyty Nadzoru prowadzone przez PCBC w kolejnych latach potwierdziły, iż funkcjonujący w Spółce system ISO spełnia wymagania normy.
"IMPEXRUR" Spółka Akcyjna, plac Św. Michała 4, 38-500 Sanok, NIP: 687-15-81-150, REGON: 370381432, Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000039231, Kapitał zakładowy: 500.000 zł, Kapitał wpłacony: 500.000 zł
All rights reserved 1997-2024
realizacja: INTERMEDIA