"IMPEXRUR" Spółka Akcyjna
IMPEXRUR S.A.
·Enuris molesie elit, lobortis tincidunt mattis
Enm consectetuer vulputate ante. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et fringilla fringilla vel, magna. Nullam euismod, volutpat odio.
Enrem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adip iscing elit. Condimentum, pulvinar mauris molestie porttitor mattis. Lobortis tincidunt pretium.
History of the company
·28.05.2008
Spółka "IMPEXRUR" S.A. z siedzibą w Sanoku (wcześniejsza nazwa GAZSTAL SANOK S.A.) została zawiązana w sierpniu 1997 r. i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod numerem 0000056451. Kapitał akcyjny spółki w wysokości 500.000 zł został objęty przez osoby fizyczne.

Zakres działalności przedsiębiorstwa jest bardzo zróżnicowany i obejmuje takie zagadnienia jak:

 • dystrybucja wyrobów hutniczych,
 • doradztwo, organizowanie i wykonywanie prac inwestycyjnych w zakresie budownictwa indywidualnego i przemysłowego,
 • obrót wierzytelnościami, factoring i leasing,
 • działalność produkcyjna i usługowa,
 • sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych,
 • transport drogowy pojazdami uniwersalnymi.

Jednak swoją podstawową działalność spółka koncentruje głównie na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich związana jest z przemysłem naftowym i obejmuje dostawę rur wiertniczych, wydobywczych i przewodowych oraz specjalistycznego osprzętu dla firm prowadzących wiercenia w poszukiwaniu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz firm budujących rurociągi i gazociągi. Drugi obszar to hurtowy i detaliczny handel pozostałymi wyrobami hutniczymi.

W stałej sprzedaży znajdują się m.in. takie wyroby jak: blachy czarne; gorąco i zimnowalcowane, ocynkowane, nierdzewne, aluminiowe; pręty okrągłe walcowane i ciągnione; pręty zbrojeniowe gładkie i żebrowane; rury czarne ze szwem i bez szwu, rury ocynkowane; kształtowniki itp. Oferujemy również materiały importowane, które nie występują w programie produkcji polskich producentów.

Jako czołowy dystrybutor wyrobów hutniczych współpracujemy z największymi ich producentami zarówno w Polsce jak i za granicą.

W 2007 roku firma nawiązała współpracę z czołowym chińskim producentem rur bez szwu tj. WUXI Seamless Pipe Co., z którym podpisano umowę handlową na najbliższe kilka lat.

Odbiorcami tak szerokiej oferty firmy są klienci reprezentujący różne branże, m. in.: producenci wyrobów i konstrukcji metalowych, pojazdów i maszyn, budownictwo, górnictwo naftowe, gazownictwo, przemysł stoczniowy. Spółka jest jednym z największych dostawców rur wiertniczych i przewodowych dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

W codziennej działalności przedsiębiorstwa istotną rolę odgrywa polityka jakości. Oferowane wyroby wykonywane są według standardów międzynarodowych, a także według dowolnych projektów i koncepcji klienta. Posiadają one atesty, certyfikaty i dopuszczenia towarzystw klasyfikacyjnych, oraz instytucji zewnętrznych. W 1998 r. wdrożony został system jakości EN ISO 9001:2000, który wprowadził określone procedury wewnątrz firmy tj. dbałość o klienta, komunikacja wewnętrzna, cykle szkoleń pracowników itp. Dzięki temu firma dostosowała się do standardów europejskich, stosowanych w handlu wyrobami hutniczymi, a to z kolei przekłada się na łatwość w nawiązywaniu kontaktów z klientami i ich profesjonalną obsługę. Wprowadzenie nowoczesnego systemu jakościowego poprawiło pracę, zarówno wewnątrz spółki, jak i w kontaktach biznesowych na zewnątrz.

Impexrur S.A. zaznacza też silnie swoją obecność na rynkach zagranicznych poprzez zawarcie stosownych umów handlowych z partnerami w takich krajach jak: Anglia, Austria, Czechy, Egipt, Emiraty Arabskie, Francja, Kazachstan, Kenia, Maroko, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, USA, Włochy.

Władze Spółki podejmują wiele inicjatyw zapewniających przedsiębiorstwu systematyczne komunikowanie się ze swoim otoczeniem. Firma sponsoruje imprezy o charakterze lokalnym tj, zawody sportowe, festyny, aukcje charytatywne. Regularnie wspomagamy rzeczowo m.in., domy dziecka, domy pomocy społecznej, szkoły, stowarzyszenia pożytku publicznego, przede wszystkim na terenie powiatu sanockiego i Bieszczadów.

Konsekwentne realizowanie przez władze spółki założonych celów określonych w strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa, znalazło uznanie w środowiskach biznesowych, przez co firma została uhonorowana wieloma wyróżnieniami, z których najważniejsze to:

 • laureat konkursu organizowanego przez dziennik "Puls Biznesu" pod nazwą "Gazele Biznesu 2000" (czwarte miejsce na szczeblu regionalnym) i "Gazele Biznesu 2001" (szóste miejsce),
 • laureat Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej w 2001 roku ufundowanej przez Podkarpacki Klub Biznesu,
 • tytuł Firmy Fair Play w 2002 roku - przyznawana przez Krajową Izbę Gospodarczą.
 • laureat Nagrody Gospodarczej Podkarpackiego Klubu Biznesu za 2005 r. w dwóch kategoriach:
  - siły ekonomicznej (w tej kategorii badano: sumę aktywów, kapitał własny, wynik finansowy (brutto) wielkość sprzedaży, wskaźnik płynności szybkiej).
  - wielkości ponoszonych obciążeń podatkowych.

Od początku funkcjonowania, pozycja IMPEXRUR-u na rynku wyrobów hutniczych z roku na rok wzrasta. Z firmy o zasięgu lokalnym, obejmującym rejon Podkarpacia, stała się ona przedsiębiorstwem, którego zasięg działalności rozszerzył się na cały kraj i zagranicę.
Enm consectetuer vulputate ante. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et fringilla fringilla vel, magna. Nullam euismod, volutpat odio.
All rights reserved 1997-2024
realizacja: INTERMEDIA