"IMPEXRUR" Spółka Akcyjna
IMPEXRUR S.A.
·26 lat doświadczenia w zakresie dostaw OCTG
Dostarczamy innowacyjne, sprawdzone i certyfikowane rozwiązania techniczne oraz materiały dla przemysłu naftowo-gazowego w Polsce i za granicą.
W ciągu kilkunastu lat uzyskaliśmy status rzetelnego dostawcy, co potwierdzają referencje otrzymane od naszych stałych Klientów.
Historia Spółki
·28.05.2008
Spółka "IMPEXRUR" S.A. z siedzibą w Sanoku (wcześniejsza nazwa GAZSTAL SANOK S.A.) została zawiązana w sierpniu 1997 r. i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod numerem 0000056451. Kapitał akcyjny spółki w wysokości 500.000 zł został objęty przez osoby fizyczne.

Zakres działalności przedsiębiorstwa jest bardzo zróżnicowany i obejmuje takie zagadnienia jak:

 • dystrybucja wyrobów hutniczych,
 • doradztwo, organizowanie i wykonywanie prac inwestycyjnych w zakresie budownictwa indywidualnego i przemysłowego,
 • obrót wierzytelnościami, factoring i leasing,
 • działalność produkcyjna i usługowa,
 • sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych,
 • transport drogowy pojazdami uniwersalnymi.

Jednak swoją podstawową działalność spółka koncentruje głównie na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich związana jest z przemysłem naftowym i obejmuje dostawę rur wiertniczych, wydobywczych i przewodowych oraz specjalistycznego osprzętu dla firm prowadzących wiercenia w poszukiwaniu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz firm budujących rurociągi i gazociągi. Drugi obszar to hurtowy i detaliczny handel pozostałymi wyrobami hutniczymi.

W stałej sprzedaży znajdują się m.in. takie wyroby jak: blachy czarne; gorąco i zimnowalcowane, ocynkowane, nierdzewne, aluminiowe; pręty okrągłe walcowane i ciągnione; pręty zbrojeniowe gładkie i żebrowane; rury czarne ze szwem i bez szwu, rury ocynkowane; kształtowniki itp. Oferujemy również materiały importowane, które nie występują w programie produkcji polskich producentów.

Jako czołowy dystrybutor wyrobów hutniczych współpracujemy z największymi ich producentami zarówno w Polsce jak i za granicą.

W 2007 roku firma nawiązała współpracę z czołowym chińskim producentem rur bez szwu tj. WUXI Seamless Pipe Co., z którym podpisano umowę handlową na najbliższe kilka lat.

Odbiorcami tak szerokiej oferty firmy są klienci reprezentujący różne branże, m. in.: producenci wyrobów i konstrukcji metalowych, pojazdów i maszyn, budownictwo, górnictwo naftowe, gazownictwo, przemysł stoczniowy. Spółka jest jednym z największych dostawców rur wiertniczych i przewodowych dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

W codziennej działalności przedsiębiorstwa istotną rolę odgrywa polityka jakości. Oferowane wyroby wykonywane są według standardów międzynarodowych, a także według dowolnych projektów i koncepcji klienta. Posiadają one atesty, certyfikaty i dopuszczenia towarzystw klasyfikacyjnych, oraz instytucji zewnętrznych. W 1998 r. wdrożony został system jakości EN ISO 9001:2000, który wprowadził określone procedury wewnątrz firmy tj. dbałość o klienta, komunikacja wewnętrzna, cykle szkoleń pracowników itp. Dzięki temu firma dostosowała się do standardów europejskich, stosowanych w handlu wyrobami hutniczymi, a to z kolei przekłada się na łatwość w nawiązywaniu kontaktów z klientami i ich profesjonalną obsługę. Wprowadzenie nowoczesnego systemu jakościowego poprawiło pracę, zarówno wewnątrz spółki, jak i w kontaktach biznesowych na zewnątrz.

Impexrur S.A. zaznacza też silnie swoją obecność na rynkach zagranicznych poprzez zawarcie stosownych umów handlowych z partnerami w takich krajach jak: Anglia, Austria, Czechy, Egipt, Emiraty Arabskie, Francja, Kazachstan, Kenia, Maroko, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, USA, Włochy.

Władze Spółki podejmują wiele inicjatyw zapewniających przedsiębiorstwu systematyczne komunikowanie się ze swoim otoczeniem. Firma sponsoruje imprezy o charakterze lokalnym tj, zawody sportowe, festyny, aukcje charytatywne. Regularnie wspomagamy rzeczowo m.in., domy dziecka, domy pomocy społecznej, szkoły, stowarzyszenia pożytku publicznego, przede wszystkim na terenie powiatu sanockiego i Bieszczadów.

Konsekwentne realizowanie przez władze spółki założonych celów określonych w strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa, znalazło uznanie w środowiskach biznesowych, przez co firma została uhonorowana wieloma wyróżnieniami, z których najważniejsze to:

 • laureat konkursu organizowanego przez dziennik "Puls Biznesu" pod nazwą "Gazele Biznesu 2000" (czwarte miejsce na szczeblu regionalnym) i "Gazele Biznesu 2001" (szóste miejsce),
 • laureat Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej w 2001 roku ufundowanej przez Podkarpacki Klub Biznesu,
 • tytuł Firmy Fair Play w 2002 roku - przyznawana przez Krajową Izbę Gospodarczą.
 • laureat Nagrody Gospodarczej Podkarpackiego Klubu Biznesu za 2005 r. w dwóch kategoriach:
  - siły ekonomicznej (w tej kategorii badano: sumę aktywów, kapitał własny, wynik finansowy (brutto) wielkość sprzedaży, wskaźnik płynności szybkiej).
  - wielkości ponoszonych obciążeń podatkowych.

Od początku funkcjonowania, pozycja IMPEXRUR-u na rynku wyrobów hutniczych z roku na rok wzrasta. Z firmy o zasięgu lokalnym, obejmującym rejon Podkarpacia, stała się ona przedsiębiorstwem, którego zasięg działalności rozszerzył się na cały kraj i zagranicę.
"IMPEXRUR" Spółka Akcyjna, plac Św. Michała 4, 38-500 Sanok, NIP: 687-15-81-150, REGON: 370381432, Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000039231, Kapitał zakładowy: 500.000 zł, Kapitał wpłacony: 500.000 zł
All rights reserved 1997-2023
realizacja: INTERMEDIA