"IMPEXRUR" Spółka Akcyjna
IMPEXRUR S.A.
·27 lat doświadczenia w zakresie dostaw OCTG
Dostarczamy innowacyjne, sprawdzone i certyfikowane rozwiązania techniczne oraz materiały dla przemysłu naftowo-gazowego w Polsce i za granicą.
W ciągu kilkunastu lat uzyskaliśmy status rzetelnego dostawcy, co potwierdzają referencje otrzymane od naszych stałych Klientów.
Serwis inżynieryjny
·02.12.2007
Przy współpracy z firmą Drilling Activity zajmujemy się wszelkimi pracami związanymi z górnictwem otworowym, począwszy od projektowania otworów wiertniczych, prac kosztorysowych, sporządzaniem zapytań ofertowych poprzez weryfikację narzędzi i urządzeń wiertniczych, nadzorem inwestorskim oraz sporządzaniem dokumentacji i pracami końcowymi.Firma Drilling Activity zatrudnia wysokokwalifikowaną kadrę techniczną z branży naftowej wywodzącą się z PGNiG S.A., posiadającą stosowne wykształcenie zawodowe, wymagane uprawnienia i certyfikaty oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe. Tworzymy zespoły rozwiązujące problemy z dziedziny górnictwa naftowego. Dysponujemy szerokim spektrum specjalistów z dziedziny geologii oraz techniki i technologii wiertniczej.

Wykonujemy:

 • Projekty otworów wiertniczych
 • Opracowania programu wiercenia
 • Kosztorysy inwestorskie otworów wiertniczych
 • Opracowania zapytań ofertowych
 • Projekty szczegółowe operacji wiertniczych

  • projekty płuczkowe
  • wierceń kierunkowych
  • cementowania kolumn rur okładzinowych
  • wgłębnego zbrojenia otworów i inne
  • nadzorujemy prace ratunkowe awarii wiertniczych

 • Nadzorowanie prac wiertniczych na otworach
 • Inspekcje urządzeń wiertniczych i narzędzi
 • Analiz technicznych i ekonomicznych wierceń
 • Opracowywania dokumentacji geologicznych
 • Dozorowania i kontroli obiektów górniczych
 • Pomagamy w doborze i zakupie materiałów i sprzętu dla potrzeb górnictwa
"IMPEXRUR" Spółka Akcyjna, plac Św. Michała 4, 38-500 Sanok, NIP: 687-15-81-150, REGON: 370381432, Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000039231, Kapitał zakładowy: 500.000 zł, Kapitał wpłacony: 500.000 zł
All rights reserved 1997-2024
realizacja: INTERMEDIA